Wednesday, 28 June 2017

 

A+ R A-

Năm B

Kính mời quý vị cùng học hỏi Kinh Thánh:

CỰU ƯỚC

Bài 1.1

Bài 1.2

Bài 2.1

Bài 2.2

Bài 3.1

Bài 3.2

Bài 4.1

Bài 4.2

Bài 5.1

Bài 5.2

Bài 6.1

Bài 6.2

Bài 7.1

Bài 7.2

Bài 8.1

Bài 8.2

Bài 9.1

Bài 9.2

Bài 10.1

Bài 10.2

TIN MỪNG THÁNH MÁTTHÊU

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

 
KINH TIN KÍNH

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

BÍ TÍCH

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

ĐỨC MẸ

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

KINH MÂN CÔI

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

 
1 CÔRINTÔ

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

NGÀY PHÁN XÉT

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4